Zamknij

Oferta:

Chemia budowlana - atlasGL

 

Materiały do układania okładzin ceramicznych

ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS przeznaczona jest do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasiąkliwych płytek cementowych, betonowych i z kamienia naturalnego. Podłoże dla ZAPRAWY KLEJOWEJ ATLAS mogą stanowić: tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy bądź anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS jest materiałem budowlanym o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje się także do wyrównywania i szpachlowania powierzchni oraz do murowania. Można jej używać wewnątrz i na zewnątrz budynku, stosując warstwę o grubości 2÷5.

 

unigrunt

Materiały gruntujące, czyszczące i zabezpieczające

ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet , itp. ATLAS UNI GRUNT nadaje się także do gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin ceramicznych. Może służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby lub używając rozcieńczonej farby. Emulsji ATLAS UNI-GRUNT można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Dodatki do zapraw

EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS przeznaczona jest do modyfikowania właściwości gotowych zapraw cementowych, zwiększając zakres ich stosowania. Użyta jako dodatek do ZAPRAWY KLEJOWEJ ATLAS i ZAPRAWY DO FUGOWANIA ATLAS – SZEROKIEJ, umożliwia użycie ich do wykonywania okładzin ceramicznych na sztywnych i stabilnych sklejkach wodoodpornych, płytach gipsowo-kartonowych, powierzchni starej glazury, terakoty i lastriko, na pozostałościach starych, silnie przylegających klejów i zapraw mineralnych. Dodatek EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS pozwala stosować wyżej wymienione zaprawy również do przyklejania okładzin na tarasach i podłożach wykonanych w systemie ogrzewania podłogowego i ściennego. EMULSJĘ ELASTYCZNĄ ATLAS należy wykorzystywać także do wykonania warstwy kontaktowej przed nakładaniem szybkotwardniejącej zaprawy ATLAS TEN-10. Emulsję można dodawać do zapraw stosowanych wewnątrz i na zewnątrz budynku, na ścianach i podłogach.

 

sam100

Posadzki i podkłady samopoziomujące

 

ATLAS SAM 100 jest samopoziomującym jastrychem, przeznaczonym do maszynowego lub ręcznego wykonywania podkładów podłogowych pod terakotę, parkiet i różnego rodzaju wykładziny. Nadaje się do stosowania we wszystkich suchych pomieszczeniach budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz innych, o ile jego parametry techniczne spełniają wymagania eksploatacyjne i wytrzymałościowe właściwe dla tych pomieszczeń. ATLAS SAM 100 może być wykorzystany tylko jako jastrych zespolony. Może być stosowany jako warstwa wyrównawcza na podkładach wykonanych w systemach ogrzewania podłogowego. ATLASA SAM 100 można używać tylko wewnątrz budynków, stosując warstwę o grubości od 0,5 do 3,0 cm.

 

Ten-10

Gotowe zaprawy budowlane

 

ATLAS TEN-10 jest szybkotwardniejącą zaprawą budowlaną, przeznaczoną do napraw podłoży z betonu lub żelbetu oraz do wykonywania silnie obciążanych posadzek i podkładów podłogowych. Zalecana jest zwłaszcza wówczas, gdy istnieje konieczność bardzo szybkiego wykonania prac związanych z renowacją lub odtworzeniem uszkodzonych elementów betonowych lub żelbetowych, np. słupów, podciągów, podkładów i posadzek. ATLAS TEN 10 nadaje się doskonale do napraw krawędzi i całych powierzchni płyt balkonowych, tarasów, stopni i spoczników schodowych, krawężników itp. Stosowanie ATLASA TEN-10 wskazane jest zwłaszcza w przypadku naprawy ramp i podjazdów przeładunkowych oraz przy wykonywaniu podłoży ze spadkiem. Grubość warstwy zaprawy powinna wynosić 5÷30 mm. Zaprawę ATLAS TEN-10 można używać wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 

woder S

Materiały izolacyjne i uszczelniające

 

ATLAS WODER S jest zaprawą wodoszczelną przeznaczoną do uszczelniania porowatych podłoży mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, podkłady podłogowe, elementy betonowe i żelbetowe. ATLAS WODER S znajduje zastosowanie zwłaszcza do uszczelniania piwnic, fundamentów i zbiorników wodnych do 5 metrów słupa wody. Służy także do zabezpieczania przed wilgocią starych budynków i ich elementów. Zaprawa może być stosowana na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budynku.

 

stopter K20

Tynki szlachetne i systemy ociepleń

 

ATLAS STOPTER K-20 jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń ATLAS STOPTER. Zaprawa użyta wraz z siatką zbrojącą stanowi doskonały system mineralnej renowacji starych tynków. ATLAS STOPTER K-20 może być stosowany na typowych podłożach mineralnych takich, jak beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Nadaje się również na powierzchnie pokryte warstwą silnie przylegającej powłoki z farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Zaprawy ATLAS STOPTER K-20 można używać wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 

gipsar perfekt

Produkty gipsowe

 

GIPSAR PERFEKT jest białą, ulepszoną masą szpachlową przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych na tradycyjnych podłożach mineralnych takich, jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne. Nadaje się także do wypełniania ubytków na powierzchni ścian i sufitów. GIPSAR PERFEKT może być stosowany wyłącznie wewnątrz budynków.


STRONA GŁÓWNA | O FIRMIE | OFERTA | GALERIA | KONTAKT | WYKONAWCY

Copyright© 2005 - 2011 RUMO.PL
projekt Squap Web Design